اموزش الجبرا

آموزش استفاده از الجبرا توسط کاربر

شما برای استفاده از الجبرا میتوانید به آسانی از این ماشین حساب به علت آسان بودن سیستم این ماشین حساب با استفاده از منو های تعریف شده در منو اصلی ماشین حساب استفاده نمایید 

ابتدا ماشین حساب را روشن کرده و سپس با کلیک بر روی منو دستگاه گزینه مورد نظر را انتحاب کرده و کلید exe را روی ماشین حساب میزنید

برای مثال منو سمت چپ main دستگاه با فلش های چپ و راست وارد منو main شده و سپس عملیات ساده این ماشین حساب را وارد مینمایید

مثل چهار عمل اصلی یا توابع مثلثاتی

یا حتی با فشردن کلید f1 میتوانید محسابات انتگرال معین و یا حد و یا اعداد مختلط و حتی ماتریس را میتوانید با فشردن این کلید استفاده نمایید

چنانچه دستگاه ماشین حساب کاسیو الجبرا شما در زمان استفاده مشکلی مثل هنگ کردن به علت اشتباه وارد کردن عملیات به وجود آمد تمها با فشردن با یک وسیله نوک تیز مثل نوک اتد یا سوزن در قسمت پشت ماشین حساب که با حرف p مشخص شده است دستگاه را restart نمایید قابل ذکر است که با این روش ماشین حساب شما فقط مجدد بازخوانی میشود و اگر اطلاعاتی در قسمت حافظه یا Program دستگاه داشته باشید پاک نشده و دوباره میتوانید باز خانی داشته باشید هیچ آیتمی یافت نشد